dřevo a udržitelný rozvoj

rozhodněte se pro přírodu

Dřevo z dodavatelského a výrobního kanálu zaručujícího udržitelný rozvoj

péče o životní prostředí

Společnost BerryAlloc® si hluboce uvědomuje problémy, kterým čelí životní prostředí, respektujte zákonné požadavky a dodržuje přísné specifikace týkající se udržitelného rozvoje.

Tento závazek k udržitelnosti uplatňujeme na celý životní cyklus našich produktů. Společnost BerryAlloc® vyrábí své laminované výrobky v zásadě z papíru a dřeva v souladu s normou ISO 14001 pro certifikace systému environmentálního managementu. Naše produkty jsou vyráběny, používány, recyklovány a likvidovány bez dopadů na zdraví nebo životní prostředí. Všechny laminované produkty BerryAlloc® nesou označení CE v souladu s evropskými požadavky na tento typ výrobku a každý rok aktualizujeme požadavky týkající se registrace a dokládání příslušných údajů v souladu s rozhodnutími orgánů odpovědných za ochranu životního prostředí.