péče o životní prostředí

ideální řešení pro renovace i výstavbu nových bytů

péče o životní prostředí

Společnost BerryAlloc® si uvědomuje problémy, kterým čelí životní prostředí, respektuje environmentální požadavky a dodržuje přísné specifikace týkající se udržitelného rozvoje.

Tyto principy uplatňujeme v průběhu celého vývoje a týkají se celého životního cyklu našich produktů. Společnost BerryAlloc® vyrábí své laminované výrobky v zásadě z papíru a dřeva v souladu s normou ISO 14001 pro certifikace týkající se dopadů na životní prostředí. Naše produkty jsou vyráběny, používány, recyklovány a likvidovány bez dopadů na zdraví nebo životní prostředí. Všechny laminované produkty BerryAlloc®nesou označení CE v souladu s evropskými požadavky na značení tohoto typu výrobků a každý rok aktualizujeme požadavky týkající se uvádění informací a podávání zpráv v souladu s rozhodnutími orgánů odpovědných za ochranu životního prostředí. Laminované produkty BerryAlloc® doporučuje Norská asociace pro astma a alergie.