træ & bæredygtig udvikling

vælg det naturlige

Træ og den bæredygtige produktionsproces

miljøbevidst

Bevidst om miljømæssige udfordringer, respekterer BerryAlloc® lovmæssige krav, og følger strenge krav om bæredygtig produktion.

Denne forpligtelse overfor miljøet gælder for hele produktets livscyklus. Hos BerryAlloc® laver vi vores laminat produkter af papir og træ, i overensstemmelse med miljø certifikatet ISO 14 001. Vores produkter er lavet, brugt, genbrugt og nedbrudt uden nogen form for helbreds eller miljømæssig påvirkning. Alle BerryAlloc® laminat produkter bærer CE mærkatet i overenstemmelse med Europæiske krav til denne type produkter, og vi opdaterer hvert år betingelserne i forbindelse med registrering og raportering i overensstemmelse med beslutningerne taget af miljømyndighederne.