vand-modstands-
dygtige

den ideelle løsning til renovationsprojekter og nybyggeri

vand-modstandsdygtige

BerryAlloc® vægpaneler er modstandsdygtige over for vand og tid.

tilladt i rum med høj luftfugtighed

Wall&Water har gennemgået test lavet af Norwegian Building Research Institute (NBI) og SITAC i Sverige. Panelerne har opnået godkendelse fra disse instutioner. De vand-modstandsdygtige vægpaneler er godkendt i overensstemmelse med normerne for byggeri i fugtige miljøer. Derfor er Wall&Water panelerne perfekt til brug i rum med høj luftfugtighed, hvis monteringen er gennemført i overensstemmelse med den given monteringsvejledning. ETAG mærkatet giver teknisk godkendelse, i overensstemmelse med EOTA, af vandtætte overflader i rum me dhøj luftfugtighed.