treverk og bærekraftig utvikling

velg naturen

kanalen for treverk og bærekraftig utvikling

med tanke på miljøet

BerryAlloc® har stort fokus på miljøvennlighet, overholder alle juridiske krav og etterlever strenge spesifikasjoner når det gjelder bærekraftig utvikling.

Dette fokuset på utvikling gjelder for hele produktenes livssyklus. BerryAlloc® lager hovedsakelig sine laminerte av papir og tre, i samsvar med miljøsertifiseringsstandarden ISO 14 001. Produktene våre lages, brukes, resirkuleres og destrueres uten noen fare for helse eller miljø. Alle laminerte BerryAlloc®-produkter er CE-merket i samsvar med europeiske krav for denne typen produkter, og vi oppdaterer kravene årlig med tanke på registrering og rapportering i henhold til miljømyndighetenes vedtak.