Vi tar vare på ditt ve og vel

Vi tilbringer mesteparten av tiden vår innendørs, men luften vi puster inn hjemme er noen ganger mer forurenset enn luften ute. Denne forurensningen skyldes flyktige organiske forbindelser (VOC).

Hva er flyktige organiske forbindelser?

Flyktige organiske forbindelser er en type kjemikalier som ofte finnes i produkter i og rundt hjemmene våre, og som har en tendens til å fordampe til omgivelsene. Dessverre kan enkelte kjemikalier i de flyktige organiske forbindelsene ha uheldige helseeffekter på kort eller lang sikt, og de er spesielt ugunstige for allergikere, astmatikere eller personer som har problemer med skjoldbruskkjertelen. Vår målsetning er å redusere mengden flyktige organiske forbindelser i våre produkter så mye som mulig.  

 

Det finnes flyktige organiske forbindelser i alle typer produkter som brukes til bygging eller vedlikehold av hjemmet eller forretningslokalet ditt; alt fra rengjøringsmidler til luftfriskere, til maling og lakk, og ja, til og med gulvene dine.

Hos BerryAlloc er vi fullt klar over at konsentrasjonene av flyktige organiske forbindelser er vesentlig høyere innendørs, selv om de finnes overalt. Og siden ditt velvære er vår høyeste prioritet, unngår vi å bruke materialer som kan være skadelige. Vi får målt og kontrollert nivået av flyktige organiske forbindelser i produktene våre via et eksternt, godkjent laboratorium, og følger noen av de strengeste forskriftene for flyktige organiske forbindelser fra flere land (kravene kan variere avhengig av fokuset i en bestemt forskrift). 

Slapp av, det er BerryAlloc

Vi vil at du skal holde deg glad og frisk. Og vi tar ikke lett på denne forpliktelsen. Den beste måten for oss å sørge for dette på, er å levere produkter som verken inneholder suspekte eller potensielt skadelige stoffer. Alle materialene i produktene våre er i samsvar med REACH, en EU-forordning som beskytter menneskers helse og miljøet mot de risikoene som er knyttet til kjemikalier. 

Som et ytterligere bevis på vårt engasjement overfor våre sluttbrukerne, kan alle produktene våre installeres og rengjøres uten noen bruk av kjemikalier (lim, grunning osv), med unntak av våre LVT-produkter for liming.