med tanke på miljøet

den ideelle løsningen for oppussingsprosjekter eller nybygg.

med tanke på miljøet

BerryAlloc® er klar over de utfordringene miljøet står overfor, overholder alle juridiske krav og etterlever strenge spesifikasjoner når det gjelder bærekraftig utvikling.

Dette er en del av vår utviklingsidé, og hele livssyklusen til produktene våre omfattes av dette. BerryAlloc® lager hovedsakelig sine laminerte produkter av papir og tre, i samsvar med miljøsertifiseringsstandarden ISO 14 001. Produktene våre lages, brukes, resirkuleres og destrueres uten noen fare for helse eller miljø. Alle laminerte BerryAlloc De laminerte BerryAlloc®-produktene anbefales av Norges Astma- og allergiforbund.