vannbestandig

den ideelle løsningen for oppussingsprosjekter eller nybygg.

vannbestandig

BerryAlloc®-veggpaneler er vannbestandige og tåler tidens tann.

godkjent for våtrom

Wall&Water har blitt testet av Byggforsk (NBI) og det svenske SITAC. Panelet fikk teknisk godkjenning fra disse institusjonene. De vanntette skilleveggene ble godkjent i samsvar med normene for byggverk i våtsoner. Wall&Water-panelene egner seg derfor perfekt til bruk i fuktige omgivelser, forutsatt at monteringen utføres helt i overholdelse med monteringsanvisningene. ETAG ga europeisk teknisk godkjenning i samsvar med EOTA, som gjelder for verifiseringen av vanntette kledninger i fuktige områder.