właściwości antystatyczne

właściwości antystatyczne i Pro Comfort

W naszym otoczeniu zanajduję się duża ilość ładunków elektrycznych. Na szczęście podłogi antystatyczne BerryAlloc® radzą sobie z tym zjawiskiem przez absorpcję ładunków statycznych, co zapobiega zakłóceniom. W dzisiejszych czasach jest to konieczną cechą ze względu na wszechobecność urządzeń elektrycznych. Kolejną zaletą naszych podłóg jest fakt, że nie przyciągają one kurzu ani pyłów. Cecha ta jest szczególnie istotna w biurze i w domu.