drewno a zrówno-
ważony rozwój

wybierz naturę

drewno i kanał zrównoważonego rozwoju

z uwagi na środowisko

Zdając sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stoi środowisko naturalne, firma BerryAlloc® spełnia wszystkie wymagania prawne i stosuje rygorystyczne specyfikacje w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój przejawia się na każdym etapie życia produktów. Firma BerryAlloc® wytwarza produkty laminowane głównie z papieru i drewna w zgodzie z certyfikatem środowiskowym ISO 14 001. Nasze produkty są wytwarzane, wykorzystywane, oddawane do recyklingu i niszczone bez żadnego wpływu na zdrowie czy środowisko. Wszystkie laminowane produkty BerryAlloc® oznaczone są symbolem CE zgodnie z europejskimi wymaganiami w stosunku do tego typu wyrobów. Co roku aktualizujemy wymagania w zakresie rejestracji i raportowania zgodnie z decyzjami urzędów ochrony środowiska.