z uwagi na środowisko

idealne rozwiązanie tak w remontach, jak i w nowych domach.

Z uwagi na środowisko

Zdając sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stoi środowisko naturalne, firma BerryAlloc® spełnia wszystkie wymagania i stosuje rygorystyczne specyfikacje w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Tak właśnie rozumiemy postęp i tak podchodzimy do całego cyklu życia produktów. Firma BerryAlloc® wytwarza produkty laminowane głównie z papieru i drewna w zgodzie z certyfikatem środowiskowym ISO 14 001. Nasze produkty są wytwarzane, wykorzystywane, oddawane do recyklingu i niszczone bez żadnego wpływu na zdrowie czy środowisko. Wszystkie laminowane produkty BerryAlloc® oznaczone są symbolem CE zgodnie z europejskimi wymaganiami w stosunku do tego typu wyrobów. Co roku aktualizujemy wymagania w zakresie referencji i raportowania zgodnie z decyzjami urzędów ochrony środowiska. Laminowane produkty firmy BerryAlloc® zalecane są przez Norweskie Stowarzyszenie ds. Astmy i Alergii.