ljuddämpning

tysta rörelser

Ljudnivån på en plats avgörs i första hand av golvets isolering. Oljud är inte längre några problem i utrymmen som täckts med BerryAlloc®s högtrycksgolv. Varje planka har ett akustiskt Silent System-underlag. Fotsteg och möbler som flyttas runt hörs knappt från ett rum till ett annat. En stol som rullas i ett öppet kontor eller lägenhet gör nästan inget ljud.