trä & Hållbar utveckling

välj naturen

kanal för trä och hållbar utveckling

med tanke på miljön

Med en djup medvetenhet om miljöutmaningar, respekterar BerryAlloc® rådande lagar, och följer strikta specifikationer gällande hållbar utveckling.

Detta engagemang för utveckling gäller hela produktens livscykel. BerryAlloc® tillverkar i huvudsak sina laminerade produkter av trä och papper enligt miljöcertifieringsstandarden ISO 14 001. Våra produkter tillverkas, används, återvinns och förstörs utan att hälsa eller miljö påverkas. Alla BerryAlloc®s laminerade produkter bär CE-märkningen i enlighet med europeiska krav för den här typen av produkt, och varje år uppdaterar vi kraven för registrering och rapportering enligt miljömyndigheternas beslut.