Glorious Luxe

Glorious Luxe har den djupaste trästrukturen med naturtrogna sprickor i extra långa plankor.

Du kommer inte att kunna skilja det från riktigt trä.

Laminat - Broschyr 5G Loc - Läggningsanvisningar Glorious Luxe - Läggningsanvisningar Glorious Luxe - Tekniskt datablad Stöd