Trä & Hållbar utveckling

Välj naturen

Kanal för trä och hållbar utveckling

Med tanke på miljön

Med en djup medvetenhet om milj√∂utmaningar, respekterar BerryAlloc¬ģ r√•dande lagar, och f√∂ljer strikta specifikationer g√§llande h√•llbar utveckling.

Detta engagemang f√∂r utveckling g√§ller hela produktens livscykel. BerryAlloc¬ģ tillverkar i huvudsak sina laminerade produkter av tr√§ och papper enligt milj√∂certifieringsstandarden ISO 14 001. V√•ra produkter tillverkas, anv√§nds, √•tervinns och f√∂rst√∂rs utan att h√§lsa eller milj√∂ p√•verkas. Alla BerryAlloc¬ģs laminerade produkter b√§r CE-m√§rkningen i enlighet med europeiska krav f√∂r den h√§r typen av produkt, och varje √•r uppdaterar vi kraven f√∂r registrering och rapportering enligt milj√∂myndigheternas beslut.

Sustainability