Märken och certifieringar

Vad betyder märkning som ”Tillverkad i Norge” och ”Tillverkad i Frankrike” för dig? För oss betyder det kvalitetssäkring, kortare transportrutter och mindre koldioxidutsläpp.

Tillverkad i Norge

Alla våra högtrycksgolv utformas och tillverkas i Norge, med inspiration av skandinavisk natur och design.

Tillverkad i Frankrike

Vi delar den franska kärleken till kvalitet och tillverkar alla våra parkettprodukter i Frankrike. Träet köps in lokalt från fullt reglerade PEFC-certifierade skogar. (PEFC/07-31-229, PEFC/03-31-89, PEFC/10-31-1047)

Tillverkad i Belgien

I över 20 år har vi tillverkat laminatgolv av hög kvalitet i Belgien. Även vinylplankorna och -plattorna i våra Pure- och Live-kollektioner tillverkas i Belgien.

Organisation

Vad innebär detta för dig?

Vilka BerryAlloc-produkter?

Indoor Air Quality A+

A+-märkningen visar att mängden VOC (flyktiga organiska föreningar) som våra produkter ger upphov till är bland den lägsta och att alla standarder för luftkvalitet inomhus har uppfyllts.

Alla produkter, förutom våra Chateau-laminatgolv

FloorScore

FloorScore-certifieringen för luftkvalitet inomhus innebär att våra produkter uppfyller de strikta VOC-emissionskriterierna i Kalifornien, enligt oberoende certifiering.

Laminat: Trendline US, Hydrana, Laguna
Lyxiga vinylplankor och -plattor: Pure och Live

M1

Denna finska klassificering ställer upp emissionskrav för byggmaterial, inventarier och möbler som används på kontor och i bostäder med avseende på luftkvalitet inomhus. M1 är högsta möjliga betyg.

Alla våra högtrycksgolv och lyxiga vinylplankor och -plattor

PEFC

Allt trä vi använder köps in från hållbart brukade skogar (PEFC-certifierade) som uppfyller de strängaste miljörelaterade, sociala och ekonomiska kraven. PEFC-certifiering innebär att det timmer som används i produktionen av våra produkter

  • inte kommer från skyddade skogar

  • inte hotar skyddade arter

  • inte bidrar till avskogning

  • inte har en negativ inverkan på lokala samhällen.

Alla våra parkettgolv, högtrycksgolv och laminatgolv 

(PEFC/07-31-229, PEFC/03-31-89, PEFC/10-31-1047)

EPD (Environmental Product Declarations)

Miljövarudeklarationer (EPD) innehåller tydlig, verifierad och jämförbar information om produkters miljöpåverkan under deras livscykel.

Alla våra högtrycksgolv, lyxiga vinylplankor och -plattor och laminatgolv

FDES (fiche de declaration environnementale et sanitaire) 

FDES innehåller tydlig, verifierad och jämförbar information om produkters miljöpåverkan under deras livscykel. Detta är en miljövarudeklaration med extra information om underhåll/rengöring.

Våra parkettgolv, lyxiga vinylplankor och -plattor och laminatgolv

Ftalatfri

Vi har inga produkter som innehåller ftalater, som kan vara skadliga för hälsan.

Alla våra produkter är fria från ftalater

 REACH

Reach är en EU-förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Syftet med Reach är att skydda människors hälsa och miljön mot riskerna med kemikalier.

Alla våra produkter är 100 procent förenliga med Reach

 Eurofins Indoor Air Comfort (gold)

Eurofins Indoor Air Comfort Gold-certifiering är din bästa garanti för att våra produkter uppfyller lågemissionskrav.

Våra Pure-produkter är Indoor Air Comfort-märkta och alla andra vinylprodukter är Indoor Air Comfort Gold-märkta

 ISO 9001

ISO 9001-standarden visar på vår förmåga att konsekvent tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kund- och lagkrav.

Alla våra laminatgolv, lyxiga vinylplankor och -plattor och högtrycksgolv

 ISO 14001

ISO 14001 är den internationella standarden för effektiva miljöledningssystem.

Alla våra högtrycksgolv

 CE

Denna märkning innebär att våra produkter har bedömts uppfylla höga krav på säkerhet, hälsa och miljöskydd.

Alla våra produkter

 ISO 45001

ISO 45001 är den internationella ledningssystemstandarden för arbetsmiljö.

Alla våra högtrycksgolv