Vi tar hand om ditt välbefinnande

Vi tillbringar större delen av vår tid inomhus, men ibland är luften vi andas i våra hem mer förorenad än luften utomhus. Orsaken till sådana luftföroreningar kallas flyktiga organiska föreningar (VOC).

Vad är VOC?

Flyktiga organiska föreningar är en typ av kemikalier som är vanligt förekommande i produkter som används i och omkring våra hem och som ofta hamnar i luften genom avdunstning. Tyvärr kan vissa kemikalier i VOC-föreningar ha kortsiktiga och långsiktiga skadliga hälsoeffekter, som personer med allergi, astma eller sköldkörtelproblem kan vara särskilt känsliga för. Det är vårt mål att i största mån minska mängden VOC i våra produkter.  

VOC återfinns i alla slags produkter som används för att bygga och underhålla din bostad eller kommersiella lokal, från rengöringsmedel och luftfräschare till målarfärg och lack – och till och med dina golv.

Vi på BerryAlloc är införstådda med att halterna av VOC är som högst inomhus, även om de förekommer överallt. Eftersom ditt välbefinnande är vår högsta prioritet undviker vi att använda material som kan vara skadliga. Vi mäter och kontrollerar VOC-halterna i våra produkter genom ett externt ackrediterat laboratorium och efterlever några av de striktaste VOC-förordningarna i flera länder (kraven kan variera beroende på en viss förordnings inriktning). 

Relax, it’s BerryAlloc

Vi vill att du ska må bra. Och det är inget vi tar lätt på. Det bästa sättet för oss att nå det här målet är att leverera produkter som inte innehåller några tvivelaktiga eller potentiellt skadliga ämnen. Alla material i våra produkter är förenliga med Reach, en EU-förordning som skyddar människors hälsa och miljön mot risker i samband med kemikalier. 

Av hänsyn till våra slutanvändare har vi sett till att alla våra produkter kan installeras och rengöras utan kemikalier (lim, primer osv.), med undantag för våra LVT Gluedown-produkter.