Trä: ett naturligt val

När du väljer trägolv för du in naturen i din bostad eller kommersiella lokal, i både utseende och material. Tyvärr är inte alla trägolv hållbara för vårt gemensamma hem, vår planet. Men det gäller inte BerryAlloc. Om du väljer någon av våra trägolvsprodukter kan du lita på att du stöder ansvarsfullt inköpta material som bidrar till att bevara naturen. 

PEFC-certifierat trä (PEFC/07-31-229, PEFC/03-31-89, PEFC/10-31-1047)

Allt trä och alla träprodukter vi använder på BerryAlloc köps in från hållbart brukade skogar. Vår PEFC-certifiering visar att vi uppfyller de strängaste miljörelaterade, sociala och ekonomiska kraven på vårt trä. Det innebär att det timmer som används i produktionen av våra produkter

  • inte kommer från skyddade skogar

  • inte hotar skyddade arter

  • inte bidrar ytterligare till avskogning

  • inte har en negativ inverkan på lokala samhällen

    .

Massiva material av hög kvalitet

Vårt trä är alltid av högsta klass. På så vis kan du njuta av ditt naturligt vackra golv längre, utan att behöva kompromissa med vare sig kvalitet eller design. Våra produkter omfattas av en livstidsgaranti för bostäder och 10 års garanti för kommersiella byggnader.

Återvinning av trä

För att vi ska uppnå vårt mål att minska användningen av jungfruliga material utforskar vi ständigt nya sätt att öka innehållet av återvunna material i våra produkter. Vi strävar också efter att utveckla detta ytterligare i framtiden. Det övre skiktet i våra högtrycksgolv består till exempel av 30 procent återvunnet papper.

Det finns också en liten mängd återvunnet papper i våra DPL-golv.

Träspån: avfall eller värdefull resurs?

På våra fabriker i Menen, Meaulne och Lyngdal tillverkar vi träbaserade golv (parkett, laminat och högtrycksgolv). Det medför att vi ger upphov till stora mängder såg- och frässpån som biprodukt. Men vi tänker inte bara slänga bort det. 

På vår anläggning i Menen används sågspån externt som energiresurs. På våra anläggningar i Lyngdal och Meaulne används sågspån som energiresurs både för fabrikerna själva och för det lokala samhället och intilliggande produktionsanläggningar.