med tanke på miljön

den perfekta lösningen för renoveringsprojekt och nybyggnationer

Med tanke på miljön

Med en djup medvetenhet om miljöutmaningar, respekterar BerryAlloc® rådande lagar och följer strikta specifikationer gällande hållbar utveckling..

Detta är en del av vår ide om utveckling och omfattar hela livscykeln för dessa produkter. BerryAlloc® tillverka laminerade produkter huvudsakligen av papper och trä i enlighet med miljöcertifieringsstandarden ISO 14 001. Våra produkter tillverkas, används, återvinns och förstörs utan att det ger någon hälso- eller miljöpåverkan. Alla the BerryAlloc® s laminerade produkter bär CE-stämpeln i enlighet med de europeiska kraven för märkning av denna typ av produkt, och varje år uppdaterar vi kraven när det gäller referens och rapportering i enlighet med miljömyndigheternas beslut. De laminerade BerryAlloc®-produkterna rekommenderas av norska astma- och allergiförbundet.