vattenresistenta

den perfekta lösningen för renoveringsprojekt och nybyggnationer

vattenresistent

The BerryAlloc® wall panels are water and time-resistant.

godkända för fuktiga rum

Wall&Water har testats av Norwegian Building Research Institute (NBI) och SITAC i Sverige. Det erhöll tekniskt godkännande från dessa institutioner. De vattentäta skiljeväggarna godkändes i enlighet med normerna för konstruktion i fuktiga utrymmen. Wall&Water-panelerna är därför perfekt lämpade för fuktiga förhållanden förutsatt att installationen genomförs i enlighet med installationsanvisningarna. ETAG gav europeiskt tekniskt godkännande i enlighet med EOTA enligt verifieringen av vattentäta beläggningar för fuktiga utrymmen.