Slovníček

Slovo Definice
ALULOC

Odolný hliníkový zámkový systém ALULOC umožňuje vytvořit pevnou, utěsněnou podlahovou plochu, která se snadno vypořádá s intenzivním provozem a unese zátěž až 1 200 kg na běžný metr, díky čemuž je tato podlahová krytina high pressure floor nejpevnější na trhu.

Díky hliníkovému montážnímu systému umožňuje podlaha high pressure floor rychlou a snadnou pokládku bez potřeby speciálního nářadí. Bezproblémový a bezpečný systém zamykání zacvaknutím i u velkoformátových panelů. Atraktivní výhody pro všechny typy projektů ve veřejných prostorách i v domácnostech. Tato technologie je dostupná pro kolekce Stone a Grand Avenue.

Best Loc®

Jedná se o metodu pokládky pod úhlem (angle-angle). Kvalita profilu a jednoduché spojování (podélně / na šířku) usnadňují pokládku bez použití nářadí, lepidla nebo kladiva.

Best Loc® X-Treme

Pokládka je ještě snazší, jednodušší a rychlejší (až o 30 % rychlejší v porovnání se systémem Best Loc®). Prkna se pokládají jedno za druhým jednoduchým skládáním na příslušné místo. Není zapotřebí žádné nářadí ani lepidlo.

Certifikace PEFC™

PEFC je největší světový systém certifikace lesního hospodářství. Výběr podlahy BerryAlloc® je rovněž odpovědnou volbou. Zvolíte si společnost, které na jejích výrobcích záleží a věnuje se životnímu prostředí se stejnou pozorností jako vašemu životnímu stylu. Pro BerryAlloc je zásadní výběr druhů použitých dřevin: dřevo pochází výhradně z udržitelně obhospodařovaných lesů. Součástí takového hospodaření je dohledatelnost a pečlivé sledování v každé fázi výroby a prodeje.

Dekor

Popisuje vzhled povrchu podlahy. Reprodukce využívající fotografické techniky dokáže vytvořit jakýkoli motiv a vytisknout jej na takzvaný dekorativní papír. Dekory lze také tisknout přímo na jádro. Řada dostupných dekorů zahrnuje autentické reprodukce dřeva a kamene i jednotlivé kreativní dekory.

DIY (práce svépomocí)

DIY je anglická zkratka pro práce svépomocí a odkazuje na projekty, které lze realizovat bez odborníka.

DPL

Zkratka pro Direct Pressure Laminate (přímotlaký laminátové podlahy). Jedná se o proces, při kterém se dekorativní vrstva a stabilizační vrstva lisují přímo na jádro.

Emisní třída

Výraz objevující se často v informacích o výrobku. E1 znamená dodržení zákonem stanoveného limitu týkajícího se množství uvolňovaného formaldehydu, tj. 0,1 ppm (= 0,12 mg na 1 m3 vzduchu). Výrobky BerryAlloc jsou výrazně pod tímto limitem.

HPF

Zkratka pro podlahy high pressure floors. Jedná se o proces, při kterém se dekorativní papír a svrchní vrstva nejprve lisují se speciálními kraftovými papíry. Teprve ve druhém kroku je tato takzvaná vysokotlaká podlaha lepena k jádru.

Pero a drážka

Tradiční pokládka lepením metodou pera a drážky.

Desky jsou vyráběny s částí nazývanou „drážka“ a částí nazývanou „pero“, které se spojují vinylovým lepidlem.

Prostorový hluk / Kročejový hluk Prostorový hluk je hluk vznikající v místnostech při chůzi po podlaze. Rozlišuje se mezi prostorovým a kročejovým hlukem. Kročejový hluk je hluk pronikající při přecházení po místnosti do prostor o patro níže. Kročejový i prostorový hluk lze utlumit nebo upravit pomocí speciálních izolačních podložek.
Raženo v soutisku

Výrobní proces, který zvýrazňuje hloubku, texturu a realistický vzhled podlahy sladěním reliéfu s potiskem. Tato technika se používá u laminátových výrobků.

Štítek A+ (Emise do vnitřního ovzduší)

Od 1. ledna 2012 musí být stavební výrobky, dekorace a výrobky bytového zařízení, s nimiž se ve Francii obchoduje poprvé, označeny štítkem s emisní klasifikací na základě emisních zkoušek VOC. Všechny produkty BerryAlloc jsou s tímto štítkem ve shodě.

Zámek DreamClick®

Náš patentovaný zámek DreamClick® je nejpevnější a nejlepší zámkový systém na trhu podlahových krytin LVT. Díky zámkovému mechanismu s pevností 500 kg bez problémů zvládne vysoké zatížení i intenzivní provoz. Tento zámkový systém se používá ve všech našich kolekcích PURE.